Bài viết với thẻ nội dụng: "bán tạp hóa"

Xôn xao việc bán tạp hóa cũng cần giấy khám sức khỏe

Xôn xao việc bán tạp hóa cũng cần giấy khám sức khỏe

Bán tạp hóa cũng cần giấy khám sức khỏe là một trong những nội dung trong dự thảo thông tư của Bộ Công thương vừa mới công bố. Đây cũng là[Đọc tiếp…]