Bài viết với thẻ nội dụng: "bảo iểm y tế"

Mỗi trường thu BHYT một kiểu: Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới đâu?

Mỗi trường thu BHYT một kiểu: Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới đâu?

Đầu năm học này, vấn đề tăng phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở và thay đổi[Đọc tiếp…]

17/09/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa