Bài viết với thẻ nội dụng: "bảo tồn thận"

Bệnh nhân bảo tồn được quả thận nhờ kỹ thuật nút mạch

Bệnh nhân bảo tồn được quả thận nhờ kỹ thuật nút mạch

Bị sốc mất máu do vỡ một nhánh động mạch thận nên bệnh nhân đứng trước nguy cơ phải cắt một quả thận để bảo toàn tính mạng Tuy nhiên,[Đọc tiếp…]

03/11/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa