Bài viết với thẻ nội dụng: "bảo trì"

Phải áp dụng bảo hành bảo trì thiết bị y tế

Phải áp dụng bảo hành bảo trì thiết bị y tế

Đây là yêu cầu của Bộ Y tế tại hội thảo đầu tiên được tổ chức ở VN về nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống máy chụp cộng[Đọc tiếp…]

01/07/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa