Bài viết với thẻ nội dụng: "bảo vệ thực vật"

Sự thật về hàng trăm người mù ở Vĩnh Châu

Sự thật về hàng trăm người mù ở Vĩnh Châu

“Không có mối liên quan giữa việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật với nguyên nhân gây viêm loét giác mạc và mù lòa cho các hộ dân[Đọc tiếp…]