Bài viết với thẻ nội dụng: "bắp non"

Phát hiện bắp non, đậu hà lan dùng chất bảo quản vượt ngưỡng

Phát hiện bắp non, đậu hà lan dùng chất bảo quản vượt ngưỡng

Cục ATTP, Bộ Y tế, vừa phát hiện và tiêu hủy 1 tấn bắp non, đậu hà lan dùng chất bảo quản vượt ngưỡng Tin từ Cục ATTP, Bộ Y[Đọc tiếp…]

20/01/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa