Bài viết với thẻ nội dụng: "bắt buốc cai nghiện"

Làm thủ tục bắt buộc cai nghiện: Khó xác định người nghiện

Làm thủ tục bắt buộc cai nghiện: Khó xác định người nghiện

Theo Bộ LĐ-TB&XH, hầu hết người bị xác định nghiện đều không hợp tác, không trả lời đúng tình trạng nghiện của mình. Do vậy, khó xác định được đủ[Đọc tiếp…]