Bài viết với thẻ nội dụng: "bắt buộc trang bị"

Quy định cụ thể những thiết bị xe cứu thương bắt buộc trang bị

Quy định cụ thể những thiết bị xe cứu thương bắt buộc trang bị

Cục Đăng kiểm cho biết, Bộ Y tế vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng ôtô cứu thương… Cục Đăng kiểm VN cho biết, Bộ Y[Đọc tiếp…]

27/09/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa