Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh đầu nhỏ"

Một số điều cần biết về virus Zika

Một số điều cần biết về virus Zika

Bệnh đầu nhỏ là một hội chứng gây tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh đã được chứng minh có liên quan tới virus Zika. Trẻ sơ sinh ra sẽ có hộp[Đọc tiếp…]

01/02/2016 0 bình luận Bệnh khác