Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh già"

Chứng quên ở người già có thể được khắc phục nếu phát hiện sớm

Mất trí nhớ – tìm lại thế nào?

Quên là một chứng bệnh phổ biến nhưng việc chữa trị rất phức tạp do còn bị ảnh hưởng bởi nhiều lời khuyên và cách dùng thuốc truyền miệng trong[Đọc tiếp…]