Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh lây truyền"

Vệ sinh môi trường đẩy lùi dịch bệnh lây truyền nguy hiểm

Vệ sinh môi trường đẩy lùi dịch bệnh lây truyền nguy hiểm

Vệ sinh cá nhân tốt, không còn tình trạng phóng uế bừa bãi, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, nhất là cải thiện tình trạng ô nhiễm nguồn nước[Đọc tiếp…]

30/08/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa