Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh lý mạch máu"

Chương trình tư vấn, khám và điều trị các bệnh mạch máu phức tạp

Chương trình tư vấn, khám và điều trị các bệnh mạch máu phức tạp

Bệnh động mạch thường được chia làm hai nhóm chính: tắc động mạch và phình động mạch. Tắc động mạch sẽ làm cho máu nuôi không đến được các tạng[Đọc tiếp…]