Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh lý về xương"

Loãng xương

Tổng quan về bệnh loãng xương

Đại cương về xương Mô xương cũng như các mô liên kết khác bao gồm tế bào, sợi liên kết và chất nền. Nhưng đặc biệt chất nền của xương[Đọc tiếp…]

02/06/2015 0 bình luận Cơ xương khớp