Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh nặng"

Người mắc bệnh nặng sẽ không cần giấy chuyển viện tại Hà Nội

Người mắc bệnh nặng sẽ không cần giấy chuyển viện tại Hà Nội

Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa thống nhất danh mục một số bệnh được chuyển thẳng từ trạm y tế xã lên bệnh[Đọc tiếp…]

06/08/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa