Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh nhân hẹp khít van tim"

Ca lâm sàng thay van động mạch chủ sinh học loại CoreValve qua đường ống thông

Ca lâm sàng thay van động mạch chủ sinh học loại CoreValve qua đường ống thông

  Ca lâm sàng thay van động mạch chủ sinh học loại CoreValve qua đường ống thông ở bệnh nhân hẹp khít van động mạch chủ có nguy cơ phẫu[Đọc tiếp…]