Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh phình động mạch chủ"

Ngày 10/5: BV Đại học Y Dược TPHCM khám miễn phí bệnh lý đái dầm

Tư vấn và khám miễn phí bệnh phình động mạch chủ

Phình động mạch chủ bụng là một trong những bệnh có tỷ lệ tử vong cao trên thế giới. Bệnh tiến triển trong nhiều năm cùng với quá trình xơ[Đọc tiếp…]