Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh phổi bẩm sinh"

Bệnh phổi bẩm sinh: Dễ bị lãng quên

Bệnh phổi bẩm sinh: Dễ bị lãng quên

Có những dị dạng phổi có thể phát hiện được trong lúc mang thai bằng siêu âm để cảnh báo trước sinh.   Thuật ngữ “bệnh tim bẩm sinh” hiện[Đọc tiếp…]