Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh phong"

TP.HCM được công nhận loại trừ bệnh phong cấp thành phố

TP.HCM được công nhận loại trừ bệnh phong cấp thành phố

Với số điểm 280, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước đạt điểm tuyệt đối theo bảng điểm đơn vị loại trừ bệnh phong[Đọc tiếp…]

18/09/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa