Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh viện 09"

Lặng lẽ ở bệnh viện chỉ toàn bệnh nhân đơn độc

Lặng lẽ ở bệnh viện chỉ toàn bệnh nhân đơn độc

Bệnh viện 09 nằm trên quốc lộ 70, thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội là nơi duy nhất của ngành y tế Hà Nội điều trị cho bệnh nhân nhiễm[Đọc tiếp…]