Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Bumrungrad"

Thành lập Cộng đồng ASEAN: Nguy cơ người dân “đổ xô” ra nước ngoài chữa bệnh

Thành lập Cộng đồng ASEAN: Nguy cơ người dân “đổ xô” ra nước ngoài chữa bệnh

Mỗi năm, trung bình có khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài chữa bệnh, tiêu tốn trên 2 tỉ USD. Một trong những thách thức của ngành y tế Việt[Đọc tiếp…]