Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM"

Bệnh nhân nghèo sẽ được vận chuyển miễn phí

Bệnh nhân nghèo sẽ được vận chuyển miễn phí

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM sẽ sử dụng hai xe cứu thương mới được tặng để vận chuyển miễn phí cho bệnh nhân nghèo Sáng 14-10, BS Châu Văn[Đọc tiếp…]

14/10/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa