Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Châu Đốc"

Kuwait tài trợ 256 tỷ đồng cho Bệnh viện Châu Đốc

Kuwait tài trợ 256 tỷ đồng cho Bệnh viện Châu Đốc

Số tiền tương đương 11,55 triệu USD này sẽ được dành để cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Châu Đốc, An Giang Lễ ký kết về[Đọc tiếp…]

12/03/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa