Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng"

Nhiều sai phạm tại 7 dự án thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Nhiều sai phạm tại 7 dự án thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng đã mua bảo hiểm xây dựng công trình của CTCP bảo hiểm[Đọc tiếp…]

23/01/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa