Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Chợ Rẫy 2"

TP.HCM đề nghị Nhật xây Bệnh viện Chợ Rẫy 2

TP.HCM đề nghị Nhật xây Bệnh viện Chợ Rẫy 2

TP.HCM mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Nhật Bản trong tất cả lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, đầu tư… Ông Tất Thành[Đọc tiếp…]

20/11/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa