Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị"

Trên 500 người dân vùng cao được khám và cấp phát thuốc miễn phí

Trên 500 người dân vùng cao được khám và cấp phát thuốc miễn phí

Trong hai ngày 9 – 10-4, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi Quảng Trị tổ chức chương trình tình nguyện[Đọc tiếp…]