Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh viện cùng hạng"

Hướng dẫn thanh toán tiền khám bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng

Hướng dẫn thanh toán tiền khám bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng

Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung một số nội dung ngoài Thông tư 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế[Đọc tiếp…]

02/03/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa
Thống nhất giá dịch vụ y tế giữa các bệnh viện cùng hạng

Thống nhất giá dịch vụ y tế giữa các bệnh viện cùng hạng

Liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế[Đọc tiếp…]

21/01/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa