Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện đ khoa Lê Ngọc tùng"

Tây Ninh – Bệnh viện tư Lê Ngọc Tùng có thể bị phạt trên 1 tỷ đồng

Tây Ninh – Bệnh viện tư Lê Ngọc Tùng có thể bị phạt trên 1 tỷ đồng

Sáng 1/7, ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết: Dựa vào hành vi vi phạm và số lượng rác[Đọc tiếp…]