Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ"

Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – MEDIC Cần Thơ

Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – MEDIC Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ có kinh phí đầu tư 218 tỷ đồng, với khối kiến trúc 5 tầng hiện đại sẽ được hoàn thành và[Đọc tiếp…]

09/09/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa