Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình"

Bệnh viện “đầu độc” khu dân cư

Bệnh viện “đầu độc” khu dân cư

Rác thải bệnh viện, nước thải y tế, chất thải từ bệnh nhân chưa qua xử lý… xả thẳng ra môi trường hằng ngày – ghi nhận tại Bệnh viện[Đọc tiếp…]