Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận"

Trưởng phòng câu kết rút ruột tiền tỷ của bệnh viện

Trưởng phòng câu kết rút ruột tiền tỷ của bệnh viện

Là Trưởng phòng Tài chính – Kế toán của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Thuận, Nguyễn Văn Dũng tự ý chỉ đạo cho kế toán và thủ quỹ lấy tiền[Đọc tiếp…]

30/07/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa