Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh viện đa khoa Tây Đô"

Nhiều bệnh viện tư ngập nợ, “đắp chiếu”

Nhiều bệnh viện tư ngập nợ, “đắp chiếu”

Những năm 2000 được xem là giai đoạn phát triển nóng của mô hình xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực y tế với hàng loạt bệnh viện tư[Đọc tiếp…]

Bệnh viện 300 tỷ đồng bỏ hoang

Bệnh viện 300 tỷ đồng bỏ hoang

Từng có doanh thu 500 đến 600 triệu đồng mỗi ngày, bệnh viện đa khoa Tây Đô giờ đang bỏ hoang cho chuột, rắn trú ngụ. Nằm ngay thành phố[Đọc tiếp…]