Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn"

Tạm đình chỉ kết luận thanh tra ‘bệnh viện nghìn tỷ’

Tạm đình chỉ kết luận thanh tra ‘bệnh viện nghìn tỷ’

Ngày 28/5, UBND tỉnh Bắc Kạn họp báo, công bố tạm đình chỉ thực hiện Kết luận thanh tra số 428 của UBND tỉnh Bắc Kạn trước đó đã chỉ[Đọc tiếp…]