Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên"

Bước ngoặt trong lĩnh vực ghép tạng ở một tỉnh miền núi

Bước ngoặt trong lĩnh vực ghép tạng ở một tỉnh miền núi

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, cũng chính là ca ghép tạng đầu tiên trên toàn[Đọc tiếp…]

03/10/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa