Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đa khoa Xanh – Pôn"

Sở Y tế lên tiếng về vi phạm khi sửa chữa 4 bệnh viện

Sở Y tế lên tiếng về vi phạm khi sửa chữa 4 bệnh viện

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình của 4 bệnh viện ở Hà Nội có nhiều dấu[Đọc tiếp…]

29/07/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa