Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đa khoa Yên Bái"

Nhập khẩu 2 thiết bị y tế mới cho Bệnh viện Đa khoa Yên Bái

Nhập khẩu 2 thiết bị y tế mới cho Bệnh viện Đa khoa Yên Bái

Bộ Y tế vừa đồng ý duyệt cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế cho Dự án Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh[Đọc tiếp…]

14/09/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa