Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện đại học Louis Mourier"

Khánh thành Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội

Khánh thành Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội

Trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội, thuộc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vừa được khánh thành và sẽ là nơi người dân thủ đô đến[Đọc tiếp…]

28/11/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa