Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh viện đại học y thái bình"

Giảng viên đại học y Thái Bình phá thai “chui”

Giảng viên đại học y Thái Bình phá thai “chui”

Không có chứng chỉ hành nghề nhưng một giảng viên Trường đại học Y Thái Bình đã nhận “hợp đồng” phá thai “chui” cho một cô gái. Khi thông tin[Đọc tiếp…]

17/07/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa