Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Đông Anh"

Lương y giả danh bác sĩ bệnh viện khám chữa bệnh không phép

Lương y giả danh bác sĩ bệnh viện khám chữa bệnh không phép

Không chỉ trắng trợn trộn tân dược vào thuốc đông y, lương y Đặng Minh Đ. còn hoạt động không phép, giả danh bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đông[Đọc tiếp…]