Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện E Hà Nội"

Cơ hội mới cho bệnh nhân Parkinson

Cơ hội mới cho bệnh nhân Parkinson

Lần đầu tiên Bệnh viện E Hà Nội đã triển khai thành công kỹ thuật đặt điện cực kích thích não cho bệnh nhân Pakinson nhờ đó giúp bệnh nhân[Đọc tiếp…]

10/11/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa