Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện E Trung ương"

Bệnh viện E Trung ương kỷ niệm 48 năm thành lập

Bệnh viện E Trung ương kỷ niệm 48 năm thành lập

Sáng 17/10, Bệnh viện E Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 48 năm thành lập và cắt băng khánh thành khu hồi sức cấp cứu. PGS.TS Nguyễn Thị Xuyến,[Đọc tiếp…]