Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương"

Bệnh viện công lập đầu tiên được cổ phần hóa: Người bệnh được hưởng lợi gì?

Bệnh viện công lập đầu tiên được cổ phần hóa: Người bệnh được hưởng lợi gì?

Ngày 21-10 vừa qua, lần đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện công là Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương đã cổ phần hóa, chuyển từ[Đọc tiếp…]