Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp"

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp quá tải, bệnh nhân nằm phủ kín hành lang

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp quá tải, bệnh nhân nằm phủ kín hành lang

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp là bệnh viện hàng đầu của thành phố Hải Phòng. Thời gian gần đây, Bệnh viện Việt Tiệp liên tục trong tình trạng quá[Đọc tiếp…]

29/07/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa