Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Lao phổi Tây Ninh"

Bệnh viện lao hơn 20 năm chưa có thêm bác sĩ mới

Bệnh viện lao hơn 20 năm chưa có thêm bác sĩ mới

Hiện Bệnh viện Lao phổi Tây Ninh còn thiếu khoảng 10 bác sĩ nhưng nhiều năm qua vẫn không tuyển được bác sĩ mới, trong khi các bác sĩ hiện[Đọc tiếp…]

25/08/2015 0 bình luận Tin nóng y khoa