Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Mắt Nghệ An"

Bệnh viện Mắt Nghệ An: Tự in phiếu thu bán thuốc

Bệnh viện Mắt Nghệ An: Tự in phiếu thu bán thuốc

Những sai sót trong công tác quản lý tài chính, phí, lệ phí; các khoản thu, chi khác của Bệnh viện Mắt Nghệ An đã được Thanh tra tỉnh Nghệ[Đọc tiếp…]

21/09/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa