Bài viết với thẻ nội dụng: "bệnh viện miền núi"

Bệnh viện vệ tinh làm thay đổi bộ mặt bệnh viện miền núi

Bệnh viện vệ tinh làm thay đổi bộ mặt bệnh viện miền núi

Đó là chia sẻ của ông Đặng Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại Hội nghị sơ kết công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến theo Đề[Đọc tiếp…]