Bài viết với thẻ nội dụng: "Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh"

Dự án Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh lại trễ hẹn

Dự án Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh lại trễ hẹn

Theo kế hoạch, vào đầu tháng 10-2016, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Hồ Chí Minh tại huyện Bình Chánh sẽ đi vào hoạt động để[Đọc tiếp…]

08/10/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa