Bài viết với thẻ nội dụng: "Cefixime"

Ceftacef LB – Thuốc kháng sinh

Ceftacef LB – Thuốc kháng sinh

31/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Curecefix – Thuốc kháng sinh

Curecefix – Thuốc kháng sinh

26/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Ceftacef – Thuốc kháng sinh

Ceftacef – Thuốc kháng sinh

15/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Cefixure – Thuốc kháng sinh

Cefixure – Thuốc kháng sinh

16/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Ixib – Thuốc kháng sinh

Ixib – Thuốc kháng sinh

16/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Mecefix-B.E: Thuốc kháng sinh

Mecefix-B.E: Thuốc kháng sinh

26/04/2017 0 bình luận Kháng sinh
Uphaxime – Thuốc kháng sinh

Uphaxime – Thuốc kháng sinh

22/04/2017 0 bình luận Kháng sinh
Ixifast – Thuốc kháng sinh

Ixifast – Thuốc kháng sinh

16/04/2017 0 bình luận Kháng sinh
Thu hồi thuốc Efixime 100DT kém chất lượng của Dược phẩm Sohaco

Thu hồi thuốc Efixime 100DT kém chất lượng của Dược phẩm Sohaco

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn chỉ đạo về việc cấm lưu hành thuốc Efixime 100DT kém chất lượng của Dược phẩm Sohaco trên cả nước[Đọc tiếp…]

17/06/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa
Tifaxcin – Thuốc kháng sinh

Tifaxcin – Thuốc kháng sinh

08/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Tytxym – Thuốc kháng sinh

Tytxym – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Torfexim 100 DT – Thuốc kháng sinh

Torfexim 100 DT – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Topcef/Torfexim – Thuốc kháng sinh

Topcef/Torfexim – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Orenko – Thuốc kháng sinh

Orenko – Thuốc kháng sinh

05/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Minicef – Thuốc kháng sinh

Minicef – Thuốc kháng sinh

05/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Incef-200: Thuốc kháng sinh

Incef-200: Thuốc kháng sinh

05/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Imexime – Thuốc kháng sinh

Imexime – Thuốc kháng sinh

05/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Hafixim – Thuốc kháng sinh

Hafixim – Thuốc kháng sinh

05/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Grancef – Thuốc kháng sinh

Grancef – Thuốc kháng sinh

05/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Fixx – Thuốc kháng sinh

Fixx – Thuốc kháng sinh

05/11/2015 0 bình luận Kháng sinh