Bài viết với thẻ nội dụng: "Ceftazidime"

Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

Ceftazidime Kabi – Thuốc kháng sinh

22/05/2018 0 bình luận Kháng sinh
Medozidim – Thuốc kháng sinh

Medozidim – Thuốc kháng sinh

02/07/2017 0 bình luận Kháng sinh
Ceftazidime Panpharma – Thuốc kháng sinh

Ceftazidime Panpharma – Thuốc kháng sinh

22/06/2017 0 bình luận Kháng sinh
Akedim – Thuốc kháng sinh

Akedim – Thuốc kháng sinh

21/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Bicefzidim – Thuốc kháng sinh

Bicefzidim – Thuốc kháng sinh

19/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Vaxcel Ceftazidime – Thuốc kháng sinh

Vaxcel Ceftazidime – Thuốc kháng sinh

13/05/2017 0 bình luận Kháng sinh
Tazicef – Thuốc kháng sinh

Tazicef – Thuốc kháng sinh

25/04/2017 0 bình luận Kháng sinh
Zidimbiotic – Thuốc kháng sinh

Zidimbiotic – Thuốc kháng sinh

04/09/2016 0 bình luận Kháng sinh
Zidimcef – Thuốc kháng sinh

Zidimcef – Thuốc kháng sinh

07/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Vasfar – Thuốc kháng sinh

07/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Uniceffa inj – Thuốc kháng sinh

07/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
TV-Zidim: Thuốc kháng sinh

TV-Zidim: Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Sitacef – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
hinh san pham duoc & thuc pham chuc nang

Parzidim – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Imezidim – Thuốc kháng sinh

Imezidim – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Gomtazime – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Dalitazi – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh

Cefodimex – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Alfacef – Thuốc kháng sinh

Alfacef – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh
Fortum – Thuốc kháng sinh

Fortum – Thuốc kháng sinh

06/11/2015 0 bình luận Kháng sinh