Bài viết với thẻ nội dụng: "đầy hơi"

Axcel Dicyclomine-S: Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Axcel Dicyclomine-S: Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Air-X SF: Thuốc điều trị chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu

Air-X SF: Thuốc điều trị chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu

Quinocarbine – Thuốc điều trị đầy hơi

Quinocarbine – Thuốc điều trị đầy hơi

Carbogast – Thuốc điều trị tăng tiết acid, đầy hơi

Carbogast – Thuốc điều trị tăng tiết acid, đầy hơi

Simethicon Stada – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Simethicon Stada – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Glosicon – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Glosicon – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Syrin PM – Điều trị rối loạn chức năng gan

Syrin PM – Điều trị rối loạn chức năng gan

Neopeptine – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Neopeptine – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Enzyplex – Trị khó tiêu, đầy hơi, ợ hơi

Enzyplex – Trị khó tiêu, đầy hơi, ợ hơi

Cimeverin – Giảm co thắt cơ trơn tiêu hóa

Sicongast – Trị đầy hơi, khó tiêu

Sicongast – Trị đầy hơi, khó tiêu

Pepfiz – Trị khó tiêu do đầy hơi

Pepfiz – Trị khó tiêu do đầy hơi

Pepfiz Chew – Làm giảm triệu chứng ợ nóng, đầy hơi

Pepfiz Chew – Làm giảm triệu chứng ợ nóng, đầy hơi

Meteoxane – Thuốc điều trị đầy hơi, chướng bụng

Meteoxane – Thuốc điều trị đầy hơi, chướng bụng

Gastrel – Trị đầy bụng khó tiêu

Colymix – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Colymix – Thuốc điều trị đầy hơi, khó tiêu

Bobotic – Trị đầy hơi

Bobotic – Trị đầy hơi

Excel eviline – Thuốc điều trị khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng

Excel eviline – Thuốc điều trị khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng

Air-x: Thuốc điều trị chướng bụng đầy hơi

Air-x: Thuốc điều trị chướng bụng đầy hơi

Pepsane – Trị triệu chứng đầy hơi, ợ nóng

Pepsane – Trị triệu chứng đầy hơi, ợ nóng