Bài viết với thẻ nội dụng: "Địa chỉ"

Phòng khám Nội khoa BS CK2 Nguyễn Viết Thịnh

Phòng khám Nội khoa BS CK2 Nguyễn Viết Thịnh

 

Phòng mạch Cơ Xương Khớp BS CK2 Phạm Thanh Tân

Phòng mạch Cơ Xương Khớp BS CK2 Phạm Thanh Tân

Công bố 6 cơ sở đủ khả năng xét nghiệm virus Zika

Công bố 6 cơ sở đủ khả năng xét nghiệm virus Zika

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế cho biết, trên cả nước hiện nay có 6 cơ sở có thể xét nghiệm[Đọc tiếp…]

26/03/2016 0 bình luận Tin nóng y khoa
Phòng khám Nội khoa BS Trần Thị Ngọc

Phòng khám Nội khoa BS Trần Thị Ngọc

 

15/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thu Hà

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Thu Hà

 

15/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Thúy Hải

Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Thúy Hải

 

15/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Trần Văn Kim

Phòng khám Nội khoa BS Trần Văn Kim

 

14/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Lê Kim Phú

Phòng khám Nội khoa BS Lê Kim Phú

 

14/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Quốc Tuấn

Phòng khám Nội khoa BS Nguyễn Quốc Tuấn

 

14/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Thu

Phòng khám Nội khoa BS Lê Thị Thu

 

14/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Nội khoa BS Ngô Ngọc Quyên

Phòng khám Nội khoa BS Ngô Ngọc Quyên

 

14/12/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Tăng Thiện Quốc

Phòng khám Tổng quát BS Tăng Thiện Quốc

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Nguyễn Cao Khởi

Phòng khám Tổng quát BS Nguyễn Cao Khởi

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Lê Thị Thu Thủy

Phòng khám Tổng quát BS Lê Thị Thu Thủy

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Huỳnh Thông Minh

Phòng khám Tổng quát BS Huỳnh Thông Minh

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Phạm Ngọc Hà

Phòng khám Tổng quát BS Phạm Ngọc Hà

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Trần Thị Thùy Dương

Phòng khám Tổng quát BS Trần Thị Thùy Dương

   

10/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Hồ Trúc Lệ

Phòng khám Tổng quát BS Hồ Trúc Lệ

   

08/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Lê Văn Gắt

Phòng khám Tổng quát BS Lê Văn Gắt

   

08/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát
Phòng khám Tổng quát BS Nguyễn Văn Bảy

Phòng khám Tổng quát BS Nguyễn Văn Bảy

   

08/11/2015 0 bình luận Nội tổng quát